Ella och dottern Matilda är gräsklippare
Ella och dottern Matilda är gräsklippare
SE*Reimans Isabella
SE*Reimans Isabella

Solbos Naturbruk

Här på gården finns våra fina får av rasen Gestrikefår. Vi har 21 får totalt, 8 tackor,  4 tacklamm och 9 bagglamm. Våra Gestrikefår finns med i genbank i Föreningen Svenska Allmogefår sedan 2010.

Gestrikefår kommer ursprungligen från Mörtebo i norra Gästrikland. Ullen hos gestrikefår varierar mycket men är oftast av rya-typ, med långa täckhår och en tät, mjuk bottenull. De är ganska små, har många variationer i färg och teckning. Det som är unikt med Gestrikefåren är att många av tackorna är behornade. Behornade tackor förekommer inte hos de andra allmogeraserna. Även gestrikebaggarna kan både ha horn eller vara utan (kulliga). Getrikefåren är oftast väldigt keliga och älskar att beta sly.

Vill du läsa mer om Gestrikefår kan du läsa mer på Föreningen Svenska Allmogefår   >>


Solbos Sibiriska Katter

På gården finns även en liten uppfödning av den mer allergivänliga kattrasen Sibiriska katt. Just nu har vi en kull med tre kattungar som  föddes 2022-06-11