Ella och dottern Matilda är gräsklippare
Ella och dottern Matilda är gräsklippare
SE*Reimans Isabella
SE*Reimans Isabella

Solbos Naturbruk

Här på lilla hobbygården finns våra fina allmogefår av rasen Gestrikefår. Våra Gestrikefår finns med i genbank i Föreningen Svenska Allmogefår sedan 2010.

Gestrikefår kommer ursprungligen från Mörtebo i norra Gästrikland. Ullen hos gestrikefår varierar mycket men är oftast av rya-typ, med långa täckhår och en tät, mjuk bottenull. De är ganska små, har många variationer i färg och teckning. Det som är unikt med Gestrikefåren är att många av tackorna är behornade. Behornade tackor förekommer inte hos de andra allmogeraserna. Även gestrikebaggarna kan både ha horn eller vara utan (kulliga). Getrikefåren är oftast väldigt keliga och älskar att beta sly.

Vill du läsa mer om Gestrikefår kan du läsa mer på Föreningen Svenska Allmogefår   >>

Naturmark

För oss är det viktigt att bruka vår mark med omsorg. Vi undviker tunga maskiner och använder i första hand spadar och jordfräs. Täckodlig med organiskt material såsom gammalt hösilage, gräsklipp och annat restmaterial från trädgården gör att vi in inte behöver vända jorden så ofta. Fåren är en del i att hålla marker öppna och betesängarna får nya intressanta blomsorter vilket gynnar den biologisk mångfalden och ger oss ett varierat bete och foder vilket jag i längden tror är positivt för djurens hälsa och välmående.

Solbos Sibiriska Katter

På gården finns även en liten uppfödning av den mer allergivänliga kattrasen Sibiriska katt. Just nu har vi en kull med tre kattungar som  föddes 2022-06-11