Solbos Naturbruk

Här på lilla hobbygården bor Lisa, Daniel och vår son Arvid. Vi har allmogefår av rasen Gestrikefår samt föder upp katter av rasen Sibirisk katt. På gården har vi också en liten grönsaksodling främst för självhushållning men även för att kunna sälja en del av det som vi får över. 

SE*Reimans Isabella
SE*Reimans Isabella

Solbos Sibiriska Katter

På gården har vi uppfödning av den mer allergivänliga rasen Sibiriska katt. 

Naturmark

För oss är det viktigt att bruka vår mark med omsorg. Vi undviker tunga maskiner och använder i första hand spadar och jordfräs. Täckodlig med organiskt material såsom gammalt hösilage, gräsklipp och annat restmaterial från trädgården gör att vi in inte behöver vända jorden så ofta. Fåren är en del i att hålla markerna öppna och betesängarna får nya intressanta blomsorter. Det gynnar den biologisk mångfalden och ger oss ett varierat bete och foder vilket jag i längden tror är positivt för djurens hälsa och välmående.

Nyheter

24 april 2023: Nu är årets lamningsperiod avklarad, Vi har fått
13 bagglamm och 6 tacklamm.  Se alla våra fina lamm under fliken lamm 2023. Bilder kommer att läggas upp löpande. 

13 november hämtade vi baggen Gussten från Vallby Friluftsmuseum i Västerås så nu hoppas vi på nya fina lamm våren 2023.

Solbos Lillan blev omslagsflicka på Föreningen Svenska Allmogefårets föreningstidning i december - så roligt!

Vi önskar er en fin Jul och ett Gott Nytt År!