Lammen 2023

Detta år fick vi totalt 19 lamm, 6 tacklamm och 13 bagglamm.