Vi blev med får...

I över tio år har vi haft får. Nu känns det som ett naturligt inslag och på något vis är det som att de alltid har gått där och betat. Vi köpte dem främst för att beta sly, men med tiden har intresset för att laga goda måltider baserat på lamm och att ta hand om ullen vuxit. 

Jag kommer från början från Gävle och när vi valde vilka får vi skulle ha var jag lite patriotisk och valde Gestrikefår. Att vi skulle satsa på en svensk allmogeras var på något vis självklart då bevarandearbetet är viktigt för oss. Fåren är genbanksanslutna via Elitlamm och Föreningen Svenska Allmogefår. Vi deltar i det så kallade Maedi-Visna (MV) programmet. Maedi-Visna är en kronisk, dödlig sjukdom som orsakas av virus. Kontrollprogrammet startade 1993 och har som mål att förhindra spridning av sjukdomen och att bekämpa den så att MV på sikt kan utrotas i Sverige. Vår besättning har M3. Besättningar med M3-status klassas som Maedi-Visna fria. Kontakt (inköp, sambete m.m.) får endast ske med får från besättningar med minst samma 
M-status

På våren är våra får gräsklippare i trädgården
På våren är våra får gräsklippare i trädgården
Lillan vill gärna ha gos
Lillan vill gärna ha gos

Naturmark

För oss är det viktigt att bruka vår mark med omsorg. Vi undviker tunga maskiner och använder i första hand spadar och jordfräs. Täckodlig med organiskt material såsom gammalt hösilage, gräsklipp och annat restmaterial från trädgården gör att vi in inte behöver vända jorden så ofta. Fåren är en del i att hålla marker öppna och betesängarna får nya intressanta blomsorter vilket gynnar den biologisk mångfalden och ger oss ett varierat bete och foder vilket jag i längden tror är positivt för djurens hälsa och välmående.